Novinky

09.10.2017

Certifikát Swedish Standard pro společnost Yawal S.A.!

Minulý čtvrtek, dne 28. září 2017 proběhlo slavnostní předání certifikátů „Swedish Standard“, udělovaných v rámci programu podpory polského exportu, realizovaného pod záštitou Konzulátu Švédského království v Katowicích.

Certifikát „Swedish Standard“ udělený společnosti Yawal S.A. je velmi důležitý vzhledem k aktivitám, které naše firma vyvíjí za účelem zvětšení svého podílu na evropských trzích. Erb „Swedish Standard“ je totiž ve Švédsku a ve Skandinávii všeobecně známou a uznávanou známkou kvality, která potvrzuje, že její nositel používá nejvyšší standardy řízení, bezpečnosti práce, kvality zboží a služeb a že má vysokou platební a obchodní morálku.

K tomu, aby získala ocenění, musela společnost Yawal S.A. pozitivně absolvovat certifikační proces, který se skládal z vnějšího auditu ověřujícího činnost firmy z hlediska požadavků stanovených v certifikačních podmínkách. O udělení známky „Swedish Standard“ rozhoduje porota, jejímiž členy jsou zástupci konzulátu Švédského království v Katowicích, Vysoké školy technické v Katowicích a Vědeckého a technologického parku „Silesia“ v Katowicích.

Partneři