Aktualności

04.11.2011

Szkoła muzyczna na systemach Yawal.

Produkty YAWAL znalazły zastosowanie w kolejnej ciekawej i wymagającej inwestycji. Jest nią Szkoła Muzyczna im. Oskara Kloberga w Radomiu. Połączenie ergonomicznego projektu z nietypową funkcją, wymagającą poprawnej akustyki oraz wyciszenia pomieszczeń, to cechy budynku zaprojektowanego przez pracownię Archi-Rad 2000.

Budynek postawiono w centrum Radomia, w odległości kilkuset metrów od ul. Stefana Żeromskiego – głównego śródmiejskiego ciągu pieszego. W sąsiedztwie przeważa zabudowa użyteczności publicznej i mieszkaniowa wielorodzinna. Na wschód od inwestycji znajduje się duży kompleks zieleni – park Leśniczówka. Trzykondygnacyjny obiekt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu uczniom najlepszych warunków do nauki, zarówno przedmiotów ogólnokształcących, jak i rytmiki, śpiewu, a także gry na instrumentach i kształcenia słuchu.
Elewacje frontowe, zlokalizowane od strony arterii komunikacyjnej o dużym natężeniu ruchu, zostały potraktowane jak bufor akustyczny szkoły. Usytuowano tam pomieszczenia, które pozwalają na zastosowanie w fasadzie ograniczonej liczby niewielkich przeszkleń. Natomiast od parku Leśniczówka zaprojektowano duże okna, przezroczyste wykusze i ściany kurtynowe, co zapewniło właściwe doświetlenie sal dydaktycznych oraz harmonijne wpisanie obiektu w krajobraz.
Fasady szklane i okna wykonano z profili aluminiowych w kolorze szarym . W aluminiowo-szklanych fasadach, wypełnionych zielonkawym szkłem refleksyjnym, odbija się park. Charakterystyczną cechą obiektu są dwa łączniki wiszące nad otwartym dziedzińcem, poprzesuwane względem siebie i fasady zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie. Tworzą one komunikację nadziemną pomiędzy różnymi funkcjami szkoły.

 

  • Do konstrukcji fasady został użyty system YAWAL FA 50, który jest przeznaczony do wykonywania nowoczesnych ścian osłonowych o kształtach prostych i złożonych (zwroty, załamania). Pozwala również na konstruowanie dachów przeszklonych, świetlików oraz konstrukcji przestrzennych. Wysoka trwałość i odporność mechaniczna, łatwość konserwacji i utrzymania w czystości, a także wysokie właściwości izolacyjności termicznej i akustycznej to zalety, na które zwracają uwagę inwestorzy nastawieni na niskie koszty obsługi budynków oraz zapewnienie maksymalnego komfortu pracy użytkownikom.

  • W budynku Szkoły Muzycznej w Radomiu zastosowano również system PI 50N, który umożliwia instalowanie okien w systemach fasadowych. PI 50N posiada oryginalny system potrójnego uszczelnienia. Okna systemu pozwalają na optymalne wykonywanie konstrukcji elewacji budynków z uwzględnieniem specjalnych potrzeb użytkownika w zakresie funkcjonalności, estetyki i trwałości.
    Budynek, zgodnie z funkcjami poszczególnych pomieszczeń, został podzielony na kategorie ZLI i ZLIII. Strefy pożarowe odseparowano od siebie ścianami oddzielenia pożarowego i drzwiami o odpowiednich klasach. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa użyto dwóch systemów YAWAL: PBI 50N oraz TM 75EI

  • PBI 50N – służy do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej: okna podawcze, nienośne ściany działowe, witryny, boksy. Głębokość profilu 50 mm czyni go jednym z najmocniejszych profili na rynku w tej grupie. W ramach systemu istnieje możliwość tworzenia konstrukcji w różnych konfiguracjach i układach, pod dowolnym kątem. Szeroka gama profili, w tym wzmocnionych słupków, pozwala wykonywać konstrukcje o dużych gabarytach.

  • TM 75EI – System pozwala na produkcję szerokiej gamy drzwi, ścian oraz ich kombinacji. Umożliwia wykonywanie konstrukcji w klasach odporności ogniowej: EI 15, EI 30, EI 45 i EI 60 oraz w klasach dymoszczelności Sa i Sm. Zaproponowane rozwiązania charakteryzują się bardzo korzystnymi wartościami ramowych współczynników przenikania ciepła Ur od 2,55 do 2,70 W/m2K oraz bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności akustycznej Rw od 38 do 41 dB.


Generalnym wykonawcą budynku była firma Rosabud. Montażem stolarki aluminiowej zajęła się Firma Stolard Sp. z o.o. z Radomia.

Partnerzy