Aktualności

17.11.2022

NOWOŚĆ W OFERCIE YAWAL - PAS MIĘDZYKONDYGNACYJNY.

Czym jest pas międzykondygnacyjny w ścianie osłonowej aluminiowo-szklanej?

Pas międzykondygnacyjny aluminiowo-szklany ściany osłonowej wykonany jako konstrukcja słupowo-ryglowa. Stanowi element ściany osłonowej znajdujący się  w obszarze stropu. To fragment ściany osłonowej w obrębie jej połączenia ze stropem międzykondygnacyjnym, sięgający od górnej krawędzi rygla aluminiowego nad stropem jednej kondygnacji do dolnej krawędzi rygla na kondygnacji poniżej stropu.

Pasy międzykondygnacyjne mają w razie powstania pożaru powstrzymanie jego rozwoju na sąsiednie piętra budynku w kierunku pionowym. Pasy międzykondygnacyjne pełnią kluczową funkcję w spełnieniu wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynku. Rozwiązanie pasa międzykondygnacyjngo polega na zastosowaniu w miejscu styku oddzielenia przeciwpożarowego ze ścianą zewnętrzną poziomego pasa o wysokości 80cm w klasie odporności ogniowej EI60.

Do oferty Yawal został wprowadzony pas międzykondygnacyjny nadprożowo-podokienny o odporności ogniowej 60 minut i wysokości 1550 mm.

Rozwiązanie to jest zgodne z wymogami technicznymi odporności pożarowej budynku.   

§224 - Wymogi techniczne pasa międzykondygnacyjnego Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.